N. Jonas Englund · Painter

BIOGRAFI

FOTOMONTAGE

N. JONAS ENGLUND föddes 1960 i Göteborg och växte där upp i en mycket kreativ och konstnärlig hemmiljö. Han började sin yrkesbana som musiker och kompositör, men måleriet tog så småningom överhanden. Den första separatutställningen gick av stapeln 1983 i hemstaden. [read more in English]

Jonas har under en stor del av sitt konstnärskap varit bosatt och verksam i USA, där hans säregna stil tog mera fast form. Tiden på Hawaii kom att betyda mycket för kolorit och ämnesval. Men tiden i Amerika resulterade också i en utökad repertoar som i mycket anspelar på klassiskt måleri. Nutida tolkningar av renässans- och barockmåleri, starkt färgade av uppväxten i popkonstens sextiotal. [read more in English]

För drygt tio år sedan genomgick begreppet “exotism” en vidare utveckling i Jonas måleri. Under de många utlandsvistelserna kom den svenska faunan att gradvis te sig lika främmande som den tropiska. Att måla det hemtama med nya ögon blev en stor utmaning. Dessa funderingar, tillsammans med ett nyvaknat intresse för det sakrala, kom att resultera i en serie “sekulära helgonbilder”, med i huvudsak nordiska fåglar som centralgestalter. [read more in English]

Den senaste tiden har Jonas fascinerats av sättet vi idag dokumenterar våra liv genom kameror och mobiltelefoner. I nära nog varje ögonblick tar vi bilder av vad vi ser och vad vi gör. Vad händer om vi byter medium och behandlar dessa frusna ögonblick med samma vördnad som ett motiv målat i oändliga timmar, dagar och veckor? Vad skulle det berätta om våra liv och hur vi ser på oss själva. Vad skulle vi finna i dessa målningar, om vi företog en sådan prosaisk forskningsresa, på jakt efter det sublima i våra liv? [read more in English]

Sedan över tio år tillbaka tillverkar Jonas ramar till sina verk efter egen design. [read more in English]